KOKUSAI TATSU BUGEI RENMEI

Luigi Balasino

3rd Dan Tatsu Ryu Karate Do

Amt: Sensei
Eintritt:

Bilder

Zurück